Duikvereniging

Lidmaatschapskosten

Volledig lidmaatschap:

Loopt van 1 januari tot en met 31 december, kosten € 190,- (wordt elk jaar op ALV bepaald), bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap volgt er geen restitutie.

Steunend lidmaatschap:

Looptijd idem als boven, kosten € 31,-.

Bondscontributie:

Ieder lid wordt automatisch lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), de kosten hiervan bedragen € 51,75 (wordt elk jaar op ALV van NOB bepaald). De looptijd van de bondscontributie is van januari tot en met december. Door lid te worden van de bond ben je eveneens verzekerd. Voor meer info: www.onderwatersport.org

Kosten opleidingen:

Neem met ons contact op voor kostenplaatje voor opleidingen

Specialisaties:

De kosten van een specialisatie kunnen variëren. Dit hangt af van de kosten van het boek en de tijdinvestering die ermee gepaard gaat.

Materiaalkosten:

Tijdens de opleiding in het zwembad kunnen de nieuwe leden gebruik maken van de duikmaterialen van de vereniging. Wel is een eigen basisuitrusting vereist. Dit houdt in dat na een aantal weken een eigen: duikbril, snorkel, vinnen en loodriem plus lood moet worden aangeschaft.

Zwembadpas:

De zwembadpas is persoonlijk en in bruikleen, kosten € 10,-, bij beëindiging van het lidmaatschap en inlevering van de pas ontvang je de borg van € 10.- retour.

Inschrijvingskosten:

Ieder nieuw lid betaalt € 25,- inschrijvingskosten.

Taalvaardigheid:

Wij verwachten van aspirant-leden dat zij de Nederlandse taal voldoende kunnen begrijpen en schrijven. In het verleden is gebleken dat onvoldoende taalvaardigheid in de Nederlandse taal de voortgang van de lessen beperkt voor de overige cursisten. Bovendien is de veiligheid niet gegarandeerd als cursisten onderdelen onvoldoende begrijpen. Daarom stellen wij een ingangseis van B1 High Intermediate.

Dit houdt in dat de aspirant-leden in staat moeten zijn om erg gemakkelijk te lezen, schrijven en spreken op een behoorlijk snel niveau. De instructeurs melden het de aspirant-leden als blijkt dat het niveau onvoldoende is voor het garanderen van de opleiding en de veiligheid.

Groeps foto
Groeps foto

MOC Maastricht bestaat 44 jaar.

MOC Maastricht

Duikvereniging sinds 1977

e-Boekhouden.nl

KVK: 40204044 - Iban: NL98SNSB0858546752